Vil du være med og forme fremtidens yrkesutdanning?

Regjeringen har som målsetting at de som velger yrkesfag skal få en opplæring som i større grad er tilpasset behovene i arbeidslivet. Kunnskapsdepartementet har gitt Utdanningsdirektoratet i oppdrag å styrke kvaliteten og relevansen til fag- og yrkesopplæringen ved å gjennomgå det yrkesfaglige utdanningstilbudet og foreslå nødvendige endringer. Opplæringstilbudene skal bli mer relevante, målt opp mot kriterier som rekruttering, gjennomføring med fag-/svennebrev eller yrkeskompetanse, og verdsetting på arbeidsmarkedet.

http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/vil-du-vare-med-og-forme-fremtidens-yrkesutdanning/

Adresse:
Sotin - Stolvstadvegen 1
2360 Rudshøgda
Telefon: 22 25 75 03
E-post: post@sotin.no

Levert av