Strake veien Universitet og Høgskule


Blir du først litt kjent med et yrke, skjerper det ofte tørsten etter kunnskap. Du aner konturene av noe mer.

Når du har fagbrevet i hånden, tar du ett år på skolebenken med allmenpåbyggning. Innsatsen gir deg eksamen i allmennfagene. Med papirer på såvel fag- som studiekompetanse søker du opptak ved høgskole eller universitet. Der kan du studere transportteknikk, logistikk og transportøkonomi. Dine kunnskaper vil være meget etterspurt i transportbransjen.

Kompetansen din gjør det også mulig å søke andre studieretninger, det være seg så vel lege, advokat, sykepleier som arkeolog.

Godt å vite at du har mulighet til å velge, siden drømmer, interesser, ambisjoner og familiesituasjon kan forandre seg over tid.

Adresse:
Sotin - Stolvstadvegen 1
2360 Rudshøgda
Telefon: 22 25 75 03
E-post: post@sotin.no

Levert av