Om SOTIN


SOTIN er et nettverk av opplæringskontorer, lærebedrifter og andre organisasjoner innen transport og logistikkfag. Vi jobber i hovedsak med rekruttering og opplæring av lærlinger. SOTIN tilbyr ikke kurs, opplæring med mer, slike aktiviteter gjennomføres av medlemmene. Medlemmene i SOTIN jobber i hovedsak med videregående opplæring i bedrift, noen av dem tilbyr etterutdanning for yrkessjåfører, fagbrevkurs, ADR opplæring, truckførerkurs mm.  Se lokale kontorer i menyen for mer informasjon.


SOTIN skal på vegne av sine medlemmer koordinere tiltak for utvikling av best mulig opplæring, utdanning og etterutdanning av lærlinger, lærekandidater og andre yrkesutøvere. Videre delta i nødvendig samarbeid for fremme av ovennevnte.

SOTIN som forening eies av sine medlemmer. Oppgaver som SOTIN skal jobbe med bestemmes av årsmøtet. 

Kontaktperson i SOTIN: Charles Galaasen, 90477288

Styret i SOTIN

Rune Apneseth
Opplæringskontoret for Transport og Logistikk, Sogn og Fjordane (Styreleder)

Tone Halseth

Opplæringskontoret for bil- og transportfag i Nord-Trøndelag (Styremedlem)

Per Steinar Brendløkken

Opplæringskontoret for flere fag på Otta (Styremedlem)

Vibecke Engø Jensen
Opplæringskontoret Logistikk og Transport, Vestfold, Telemark og Buskerud (Varamedlem)


Adresse:
Sotin - Stolvstadvegen 1
2360 Rudshøgda
Telefon: 22 25 75 03
E-post: post@sotin.no

Levert av