VG1 


For å komme inn på Transport og Logistikk VG2 må du gå en av disse VG1 linjene:VG1 Service og samferdsel, Læreplan VG1

eller

VG1 Teknikk Industriell Produksjon ( TIP )
Adresse:
Sotin - Stolvstadvegen 1
2360 Rudshøgda
Telefon: 22 25 75 03
E-post: post@sotin.no

Levert av